strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 31/01/2012
Publikacja: 01/02/2012
Pytanie: Zgodnie z prawem możemy stosować pułapki żywołowne w celu ograniczania gatunków inwazyjnych tj. norka am. jenot, szop pracz. Jak ewidencjonować, komu zgłaszać, z kim uzgadniać lokalizację?


Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 29 września 2009 r. w sprawie
stosowania pułapek żywołownych
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje o lokalizacji pułapek posiadacza lub zarządcę gruntu. Odłowu drapieżników dokonuje się w ramach liczby zwierząt planowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim obowiązującym w roku gospodarczym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.