strona główna forum dyskusyjne
Pytał: marcin-jak
Data: 08/02/2012
Publikacja: 10/02/2012
Pytanie: WZ dokonuje wyboru Sekretarza ZK w dniu 24.09.2011 roku. W dniu 08.10.2011 wybrany przez WZ Sekretarz ZK wyjeżdża do pracy za granicą nie dokonując przejęcia dokumentów od poprzedniego Sekretarza i nie powiadamia ZK o opuszczeniu kraju. W dniu 31.10.2011 roku ZK podejmuje uchwałę, iż w oparciu o postanowienia § 62, pkt 8 Statutu PZŁ powierza innemu myśliwemu pełnienie obowiązków Sekretarza ZK do najbliższego posiedzenia WZ, które odbędzie się w miesiącu kwietniu 2012 roku. Myśliwy ten przejmuje obowiązki dnia następnego. Skuteczną informację na temat nieobecności na posiedzeniach ZK jak również przyczyny nie przejęcia obowiązków powierzonych przez WZ Kolega przesłał listem poleconym na adres Prezesa Koła w dniu 20 grudnia 2011 r. (data otrzymania). W styczniu tj. 25 stycznia 2012 pojawił się na posiedzeniu ZK i stwierdził, że uchwała ZK z dnia 31.10.2011 roku w sprawie powierzenia Jego obowiązków Sekretarza ZK innemu myśliwemu nie ma mocy prawnej i jest nieprawna. Jako przesłankę prawną o nieważności tej uchwały podał § 166, ust. 1 pkt. 1-4. Statutu PZŁ.
Czy uchwała ZK z 31.10.2011 roku jest zgodna z prawem a zarzuty o jej statusie uchwały nieprawnej są bezpodstawne?

Odpowiedź:
Wydaje mi się, że decyzje podjęte przez zarząd pod nieobecność sekretarza w dniu 30.10.2011 były przedwczesne. Zarząd nie miał rezygnacji sekretarza wymaganej § 166 ust.1 pkt.2. Nie było również w tym dniu wiarygodnych przesłanek, że sekretarz zaprzestał pełnienia swych obowiązków wymaganych § 62 ust.8 statutu, a wprost przeciwnie, bo sekretarz nie informował, że wyjeżdża za granicę. Powyższe nie oznacza automatycznie, że sekretarz zachował się poprawnie, nie dając znaku życia od wyborów we wrześniu do grudnia.

W tej sytuacji uznałbym, że powierzenie obowiązków sekretarza było uzasadnione i uchwała prawidłowa, ale jeżeli do stycznia, kiedy sekretarz pojawił się na posiedzeniu zarządu i potwierdził, że obowiązki sekretarza zamierza wykonywać nie zwołano NWZ w celu wyboru nowego sekretarza, to wybrany sekretarz jest sekretarzem w zarządzie i ma pełne prawa członka zarządu. W ten sposób uchwała o powierzeniu obowiązków sekretarza wygasłaby, ale nie oznaczałoby, że była bezpodstawna.

Jeżeli zarząd uważa, że sekretarz nie powinien pełnić tej funkcji, to powinien zwołać NWZ w celu odwołania sekretarza i wyboru nowego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.