strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Prezes
Data: 10/02/2012
Publikacja: 13/02/2012
Pytanie: W jaki sposób przeprowadzić przekazanie / odebranie dokumentacji prowadzonej przez skarbnika koła (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej)? Koło nie korzystało z usług biura rachunkowego. Jeśli są procedury, przepisy prawne, proszę o informację.Odpowiedź:
Nie ma specjalnych procedur i przekazanie może mieć różną formę. Sugeruję protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wymienione są wszystkie segregatory, teczki, skoroszyty, majątek (np. kalkulator), dyski z informacją, etc. Można dodać przy każdej pozycji informację szczegółową, np. przy skoroszycie wyciągów bankowych informację, że zawiera wyciągi bankowe od nr/daty do nr/daty. Podobnie przy innych dokumentach, np. kwitach KP i KW.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.