strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Słupecki
Data: 12/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Ustalone jest w kole, że w dniu polowania zbiorowego nie polujemy indywidualnie, chyba że po zbiorowym,jeżeli prowadzący polowanie zbiorowe wyrazi taką zgodę. W dniu 4stycznia było w kole polowanie zbiorowe. W nocy z 3 na 4 stycznia wpisałem się na polowanie indywidualne na rejon oddalony o kilka
kilometrów od mającej się odbyć zbiorówki. Wypisałem się z rejonu o godz 7.30
Nie pojechałem na polowanie zbiorowe zaczynające się o godz 8,00 gdyż miałem pilny wyjazd. Czy mogę być ukarany za to, że polowałem indywidualnie w dniu polowania zbiorowego?

Odpowiedź:
Proszę zapoznać sie z dyskusją na Forum w temacie. Wypowiadałem się tam w jednym poście.

W tej konkretnej sytaucji ważna jest intepretacja terenu polowania zbiorowego
powołanego w § 18 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, który
określa, że ...."Nie wolno polować indywidualnie w dniu polowania zbiorowego na
terenie, na którym ma się ono odbywać".... Rozporządzenie w żadnym innym miejscu nie definiuje, co należy rozumież przez powołany "teren", dlatego trzeba się kierować logiką. która nakazuje spojrzec na pojęcie "terenu" z dwóch aspektów: bezpieczeństwo polowania i zachowanie spokoju w łowisku, w którym zamierza się polować zbiorowo.

W tych aspektach, dla mnie najbardziej logiczna jest interpretacja, że teren. na
któym nie wolno polować w dniu polowania zbiorowego to obszar lasu, w którym to
polowanie będzie miało miejsce oraz ewentualnie pola przylegające do tego lasu.
Jeżeli zaś polowanie indywidualne Kolegi odbywało się w rejonie oddalonym o
kilka kilometrów od przewidywanego terenu, gdzie miało odbywać się polowanie
zbiorowe, to zarząd nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń do opisanej sytuacji, wynikających z rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania.

Nie wypowiadam się o uregulowaniach wewnętrznych obowiazujących w kole, bo nie wiem, co ma w praktyce znaczyć ..."że w dniu polowania zbiorowego nie polujemy indywidualnie, chyba że po zbiorowym"... Nie można wykluczyć, że to ustalenie zostało naruszone i zarząd będzie chciał wyciągnąć z tego konsekwencje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.