strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mirek
Data: 20/02/2012
Publikacja: 22/02/2012
Pytanie: Zarząd Koła w podstawowym składzie: Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik. Po śmierci Prezesa Zarząd upoważnił Łowczego do pełnienia funkcji Prezesa do najbliższego WZ informując o tym członków Koła i ZO. Jeden z członków Koła twierdzi, że Zarząd postąpił nieprawidłowo, gdyż nie mógł podjąć takiej uchwały w składzie 3-osobowym.

Odpowiedź:
Oczywiście, że Zarząd mógł tak zrobić i uchwała Zarządu była moim zdaniem zgodna ze statutem PZŁ i jedyna praktyczna do zastosowania. Zarząd mógł podjąć tę uchwałę nawet w składzie 2-osobowym, bo do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 50% składu osobowego danego organu.

Zdaję sobie równocześnie sprawę, że Dział Prawny ZG PZŁ może mieć odmienne zdanie, wychodząc z założenie, że jeżeli § 62 ust.1 statutu stanowi, że Zarząd składa się z minimum 4 osób, to po śmierci jednego z członków Zarządu przestaje on istnieć, bo nie ma 4 członków. Uważam takie stanowisko za niewłaściwe, bo śmierć jednego z członków Zarządu nie może pozbawiać koła organu, bez którego nawet NWZ w celu uzupełnienia składu Zarządu nie można zwołać. A gdyby nawet przyjąć, że to ZO zwoła NWZ (§ 56 ust. 5 statutu), to powstałby kolejny problem, czy wybieramy cały Zarząd (chyba tak, jak Zarządu nie ma), czy też tylko uzupełniamy skład Zarządu (chyba nie, jak Zarządu nie ma). Jeżeli zaś miałby być wybierany cały Zarząd, to gdzie odwołanie wpierw 3 członków "byłego" Zarządu. Gdyby zaś przeprowadzać odwołanie, to może WZ nikogo by nie odwołało. I co wtedy?

Ponieważ Zarząd koła powiadomił ZO o podjętej uchwale i nie ma z tego ZO żadnych decyzji uchylających uchwałę Zarządu, jest ona ważna. Gdyby ZO uchylił uchwałę Zarządu i uzasadnił ją jak wyżej, to tenże ZO musiałby sam zainicjować działania wskazane przez § 56 ust. 5 statutu PZŁ. Jestem przekonany, że ZO tak nie postąpi, choćby tylko z prozaicznych powodów, że to ZO musiałby wysyłać do członków pisma zwołujące NWZ, a to wydatek ca 100 zł tylko na znaczkach pocztowych, którego ZO na pewno nie chciałby ponosić. Poczekają do wiosny i do WZ sprawozdawczego, kiedy członkowie uzupełnią skład Zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.