strona główna forum dyskusyjne


Pytał: kolba
Data: 27/02/2012
Publikacja: 27/02/2012
Pytanie: Uchwałą WZ za tuszę pobraną na użytek własny członkowie koła winni rozliczyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli jednak nie wyrobili się w tym terminie płacą 150% wartości tuszy. ZK wyznaczył 7dni na uregulowanie należności grożąc skreśleniem z listy członków koła. Czy w tym wypadku należności za pobraną tuszę mogą być traktowane jako powód do skreślenia?

Odpowiedź:
Moim zdanie absolutnie nie, bo zobowiązania z tytułu rozliczeń za zwierzynę pomiędzy kołem i myśliwym nie są "opłatami", o których mówi statut PZŁ. Są to zobowiązania cywilno-prawne między osobą prawną - kołem i osobą fizyczną - myśliwym, regulowane kodeksem cywilnym, a nie statutem PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.