strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 29/02/2012
Publikacja: 01/03/2012
Pytanie: Kto w kole podejmuje uchwałę budowy (lub rozbudowy) domku myśliwskiego?

Odpowiedź:
Budowa i rozbudowa domku myśliwskiego nie jest zbyciem lub nabyciem nieruchomości, które wymagają uchwały WZ. Równocześnie jednak budowa i rozbudowa domku generuje wydatki, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie koła, który uchwala WZ. Jeżeli więc w budżecie koła znajdzie się pozycja po stronie wydatków określająca dopuszczalne roczne wydatki na ten cel, to zarząd może wydatkować tak zadekretowane środki na budowę lub rozbudowę domku myśliwskiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.