strona główna forum dyskusyjne
Pytał: teddy
Data: 01/03/2012
Publikacja: 03/03/2012
Pytanie: Czy mając od kilkunastu lat pozwolenie na broń myśliwską tj. sztucer, kniejówkę, bock i dubeltowkę i przekazując ją dla syna (który ma pozwolenie na broń wyżej wymienioną) zachowuję pozwolenia na broń, którą posiadałem bezterminowo i czy mogę użyczać ją od syna? Nadmieniam, że w komendzie policji wyższe jednostki broni będą wykreślone z mojego zezwolenia ale ono jako takowe jest ważne bezterminowo, czyli nadal mam pozwolenie na broń.

Odpowiedź:
Jeżeli miał Kolega pozwolenie na 4 sztuki broni wydane jeszcze na podstawie starej ustawy o broni sprzed 1999 r., to ma obecnie Kolega prawo do posiadania 4 sztuk broni, która może się zmieniać, np. jedna sztuka darowana i druga kupiona w jej miejsce w pozwoleniu. Jeżeli pozbędzie się Kolega wszystkich sztuk broni, to na bazie obecnie obowiązującej wykładni ustawy, tak długo jak posiada Kolega legitymację posiadacza broni (czerwona książeczka), może Kolega użyczać broń od syna i każdego innego myśliwego. Dając taką wykładnię KG Policji zakładała, że w książeczce jest jakaś broń, bo dyskutowana sytuacja dotyczyła osób posiadających pozwolenie na broń, ale jeszcze nie posiadających żadnej broni, którzy chcieli ją sobie użyczyć. Posiadając legitymację posiadacza broni, nawet po wykreśleniu z niej wszystkich sztuk, spełnia Kolega moim zdaniem wymagania KG Policji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.