strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz
Data: 02/03/2012
Publikacja: 04/03/2012
Pytanie: Przez kilka lat KR nie przeprowadzała merytorycznej kontroli dokumentów koła, przedstawiała wnioski na podstawie których uchwalano absolutorium dla ZK w sposób tendencyjny, ukrywający poważne zaniedbania i nieprawidłowości w pracy ZK. Po uzyskaniu informacji o poważnych nieprawidłowościach WZ odwołało ZK i KR. Czy w związku z taką sytuacją WZ może podjąć uchwałę zobowiązującą nowy ZK i KR do przeprowadzenia merytorycznej kontroli dokumentów koła za okres pracy odwołanego ZK?

Odpowiedź:
Może, choć można byłoby dyskutować na jakiej podstawie ze ściśle określonej listy kompetencji WZ zapisanych w statucie. Gdyby miało się okazać zdaniem ZO, że nie może, to ZO uchyli uchwałę, ale to mało prawdopodobne.

Wyniki kontroli nie mogą być podstawą do odpowiedzialności wewnątrzorganizacyjnej w kole i PZŁ, bo sprawozdania ZK i KR były zatwierdzane, ale w przypadku stwierdzenia przestępstwa, mogą być podstawą skierowania doniesienia do prokuratury.

Nowy zarząd może sam sprawdzić dokumentację bez żadnej uchwały WZ, bo jest w posiadaniu wszystkich dokumentów z ostatnich lat i w przypadku wyniku wskazującego na przestępstwo może złożyć doniesienia, a w przypadku nie stwierdzenia takich uchybień, zamknąć temat.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.