strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek
Data: 05/03/2012
Publikacja: 05/03/2012
Pytanie: Czy zgodnie z par.167 pkt.1 statutu PZŁ na Walnym Zgromadzeniu można złożyć wniosek o odwołanie członków Zarządu pomimo nieumieszczenia takiego punktu w porządku obrad?


Odpowiedź:
Nie.

Ten przepis oznacza, że wybór na daną kadencje nie jest obligatoryjny do jej końca i każdego można odwołać, ale w procedurach przewidzianych statutem. Odwołanie bez zamieszczenia takiego punktu w porządku obrad dot. tylko § 62 ust. 6 i 7.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.