strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 06/03/2012
Publikacja: 06/03/2012
Pytanie: Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Nasze Koło było wzorem w Okręgu, ale od pewnego czasu kilku kolegów zaczyna mieszać w naszym Kole i zaczęło się psuć. Między innymi przewodniczący KR mówiąc normalnie rozrabia. Nie zwołuje spotkań Komisji i uchyla się od wszystkich spraw związanych z pracami KR. Już niedługo odbędzie się Walne i nie wiadomo jak się zachować. Co możemy w tej sytuacji zrobić?

Odpowiedź:
Przewodniczący ma statutowe uprawnienie do zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Uważam, że w opisanej w pytaniu sytuacji pozostali członkowie mogą się zbierać i uchwalać kontrolę zarządu. Mogą też złożyć wniosek do zarządu podpisany przez członków KR, wnoszący o odwołanie przewodniczącego z KR i Zarząd musi taki punkt porządku obrad wprowadzić. We wniosku uzasadnić, dlaczego jest składany.

Poza tym, gdyby przewodniczący przedstawił członkom komisji sprawozdanie do podpisu, to odmówić podpisania i nie będzie sprawozdania. Niech się w tej sytuacji WZ martwi, jak wybrnąć z impasu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.