strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan Januszkiewicz
Data: 07/03/2012
Publikacja: 09/03/2012
Pytanie: Witam
Na mój pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Okręgowego o uchylenie Uchwały WZ, cytuje pkt 17 w całości:

"Odnotowanie pobytu w łowisku myśliwy dokonuje zgodnie z istniejącym rozporządzeniem w książce wyłożonej w odpowiednim leśnictwie. Przed udaniem się w łowisko myśliwy informuje Łowczego lub osobę przez niego upoważnioną o zamiarze i sektorze w którym chce polować".

W dniu 9 stycznia 2012 r. Zarząd Okręgowy uchylił w/w pkt w całości jako niezgodny ze Statutem oraz innymi przepisami dot. wykonywania polowania. Nadmieniam, że w/w wniosek wysłałem również do wiadomości Zarządu Koła oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przed napisaniem wspomnianego wniosku, prowadziłem telefoniczne rozmowy, zarówno z Prezesem, Łowczym jak i Sekretarzem, następowała również e-mailowa wymiana pism dot. Uchwały. Od Uchwały Zarządu Okręgowego, Zarząd Koła odwołał się do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej stojąc dalej na swoim stanowisku. W dniu 14 luty 2012 r. otrzymałem wezwanie na posiedzenie Zarządu Koła, które odbędzie się w dn. 25 luty, drogą e-mail od Sekretarza bez podania celu i w jakim charakterze lecz zaznaczając, że takie same pismo otrzymam listem poleconym (wiadomo Zarządowi, że obecnie przebywam za granicą kraju). Od kolegów z Koła dowiedziałem się że Zarząd przygotowuje w stosunku do mnie postępowanie dyscyplinarne za pominiecie "drogi służbowej" i działanie na szkodę Koła. Proszę o opinię prawną, czy Zarząd Koła, może ukarać mnie czy nie?

Odpowiedź:
Oczywiście na takiej podstawie zarząd nie może ukarać, co nie znaczy, że nie ukarze, albo nawet nie będzie wnioskował o wykluczenie Kolegi z koła. Sugeruję kontakt z łowczym okręgowym z prośbą o pomoc w sprawie prób koła ukarania Kolegi za zwrócenie się do ZO. ZO PZŁ ma narzędzia statutowe, które powinny powstrzymać zarząd przed tego typu krokami. Równocześnie starać się utrzymywać większość członków koła po swojej stronie, bo bardzo często zarządy kół w takich sytuacjach tylko czekają na możliwość odegrania się na osobie, która podważyła ich uchwały, a wtedy bez pomocy WZ można skończyć poza kołem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.