strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Korneliusz Ciesielski
Data: 09/03/2012
Publikacja: 10/03/2012
Pytanie: Czy pismo ZK o skreśleniu za niepłacenie składek i zobowiązań nie opatrzone informacją o możliwości odwołania (do kogo i w jakim terminie) posiada moc prawna i czy nie jest z gruntu nieważne?

Odpowiedź:
Skreślenie powinno być poprzedzone wezwaniem do uiszczenia zaległości z podaniem terminu oraz informacją, że wtedy i wtedy należy spodziewać się podjęcia uchwały o skreśleniu, żeby zainteresowany mógł wypowiedzieć się na temat takiej uchwały wobec zarządu koła.

Jeżeli powyższe zostało dotrzymane, to uchwała o skreśleniu wymaga uzasadnienia i przesłania do zainteresowanego z pouczeniem o możliwości odwołania się (§ 170 ust.11 Statutu PZŁ). Jeżeli tego nie spełniono, to ZO uchyli uchwałę w trybie nadzoru, o co należy do niego wystąpić. Tak długo jak uchwała zarządu nie jest uchylona pozostaje ważna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.