strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 13/03/2012
Publikacja: 14/03/2012
Pytanie: Wszystkie decyzje podczas posiedzenia ZK podjęte kolegialnie mają charakter uchwał. Czy te wszystkie uchwały powinny być sporządzone na piśmie, mieć swój chronologiczny numer i czy powinny być archiwizowane?

Odpowiedź:
Zarząd jako organ kolegialny podejmuje swoje decyzje tylko uchwałami. Nie uważam przy tym, że każda taka uchwała musi mieć jakiś specjalny format, np. kolejny numer, ale minimum potwierdzenia tego, że uchwała została podjęta, to zapisanie jej w protokole z posiedzenia zarządu. Jeżeli wiec w protokole z posiedzenia zarządu zostanie zapisane, że zarząd postanowił zakupić 10 ton buraków, a protokół jest przyjęty na następnym posiedzeniu, to można jednoznacznie powiedzieć, że zarząd podjął uchwałę o zakupie 10 ton buraków, chociaż uchwała ta nie ma swojego kolejnego numeru chronologicznego, ani nie jest trzymana w jakiejś specjalnej teczce uchwał.

Zasady archiwizowania dokumentów koła są identyczne jak te powszechnie obowiązujące. Czyli np. dokumenty finansowe 5 pełnych lat kalendarzowych, a dokumenty osobowe nie kasowane w ogóle lub oddawane zainteresowanym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.