strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Grzegorz Bojanowski
Data: 14/03/2012
Publikacja: 18/03/2012
Pytanie: W naszym kole Zarząd wysyła nam zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad. My chcielibyśmy, aby do tego dołączono nam kopię sprawozdania jakie będzie przedstawiał na WZ skarbnik i łowczy. Mając takie kopie sprawozdań możemy spokojnie je przeanalizować i zadać kilka pytań, kiedy będzie coś dla nas niejasne. Nie wiem jaka jest praktyka w innych kołach w tym zakresie. Np. wspólnoty mieszkaniowe wysyłają swoim członkom wraz zaproszeniem na WZ sprawozdanie roczne z działalności wspólnoty mieszkaniowej, gdzie każdy może się spokojnie z tym w domu zapoznać. Czy w kołach nie ma takiej praktyki, aby przed WZ wysyłać swoim członkom sprawozdania jakie będą analizowane i omawiane na zebraniu?

Odpowiedź:
Zarząd koła nie ma statutowego obowiązku wysłania sprawozdania razem z zawiadomieniem o WZ. W praktyce kół też się raczej nie spotyka dołączania sprawozdania do zawiadomienia o WZ, prawdopodobnie z powodu, że sprawozdania nie są gotowe wtedy, kiedy trzeba wysłać zawiadomienia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.