strona główna forum dyskusyjne


Pytał: HUNTER
Data: 19/03/2012
Publikacja: 21/03/2012
Pytanie: Czy Zarząd koła może udzielić koledze kopii pisma które dotyczą jego osoby, czy może tylko dać do wglądu? Pismo to zostało dostarczone do koła listem poleconym z potwierdzonym odbiorem przez innego członka koła.

Odpowiedź:
To samodzielna decyzja Zarządu, która podlegałaby zasadom ogólnym (np. tajemnica korespondencji, ochrona dóbr osobistych, etc.), nie mająca żadnego związku z zasadami statutowymi koła łowieckiego i Związku.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.