strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 26/04/2012
Publikacja: 02/05/2012
Pytanie: Czy w zawiadomieniu o WZ powinien znaleźć się pkt. dotyczący przyjęcia porządku obrad? Jeśli nie, to w jakim momencie można złożyć wniosek o zmianę porządku obrad?

Odpowiedź:
ad.1) Nie.

ad. 2) Nie ma takiej możliwości, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 59 ust. 2 Statutu, wg którego można zgłosić uzupełnienie porządku obrad w każdym czasie, ale najlepiej na początku, żeby przewodniczący mógł efektywnie prowadzić całość WZ. Chodzi o uchwały:
1) o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie trybu zwołania walnego zgromadzenia, jak i porządku obrad lub;
2) uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę
na rozpatrzenie sprawy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.