strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 26/04/2012
Publikacja: 06/05/2012
Pytanie: Koledzy w kole w ilości 1/3 złożyli wniosek o obniżenie miesięcznej składki. ZK wprowadził do porządku obrad ten wniosek jako projekt uchwały ale jednocześnie w tym projekcie dopisał 8 różnych § (różnych spraw). Czy taki projekt uchwały nie powinien się ograniczać tylko i wyłącznie do wniosku złożonego przez 1/3 kolegów?

Odpowiedź:
Zarząd ma wolna rękę w tym, co wprowadza pod obrady WZ. 1/3 członków zaproponowała jeden temat, a zarząd miał prawo dodać jeszcze dowolną liczbę innych spraw. Warunkiem zgodności ze statutem jest, żeby tematyka tych dodatkowych punktów była ujawniona w porządku obrad, żeby członkowie wybierający się na WZ wiedzieli, o czym będzie na nim mowa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.