strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz Sztaba
Data: 08/05/2012
Publikacja: 09/05/2012
Pytanie: Czy członek Komisji Rewizyjnej Koła, przeciwko któremu rzecznik dyscyplinarny prowadzi dwie sprawy w tym jedną zgłoszoną przez Łowczego Koła, może czy powinien kontrolować tegoż Łowczego przed Walnym Zgromadzeniem Koła, czy też nie powinien brać udziału w takiej kontroli?

Odpowiedź:
Nie ma żadnych formalnych przeszkód, żeby osoba wobec której prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne nie mogła wykonywać praw i obowiązków członka organu koła. Wyjątkiem byłoby zawieszenie tej osoby przez ZO PZŁ na podstawie § 143 ust.1 statutu PZŁ, bo wtedy nie mogłaby brać udziału w pracach KR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.