strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan Burghardt
Data: 11/05/2012
Publikacja: 11/05/2012
Pytanie: Jakie środki prawne może podjąć Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Zarządu Koła, który przekroczył w znacznej kwocie budżet koła? Walne Zgromadzenie odbędzie się w najbliższym czasie.

Odpowiedź:
Wszystkie, albo niektóre z niżej wymienionych:

1. Nie przyjąć sprawozdania zarządu z działalności.
2. Nie przyjąć sprawozdania finansowego zarządu.
3. Nie udzielić absolutorium niektórym lub wszystkim członkom zarządu.
4. Odwołać te osoby, które nie otrzymały absolutorium, bez konieczności zwoływania następnego NWZ, tylko na tym sprawozdawczym, bez konieczności zmieniania porządku obrad.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.