strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz Sikorski
Data: 11/05/2012
Publikacja: 13/05/2012
Pytanie: 1) Czy myśliwy nie posiadający uprawnień instruktora strzelectwa myśliwskiego może prowadzić coroczne przystrzeliwania broni organizowane przez Zarząd Koła?
2) Czy myśliwy, który posiada uprawnienia instruktora strzelectwa myśliwskiego może wyznaczyć do pomocy przy prowadzeniu strzelania myśliwego, który nie posiada uprawnień instruktora strzelectwa myśliwskiego?
3) Czy jest przepis, który mówi o obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia przystrzeliwań broni myśliwskiej organizowanych przez Zarząd Koła?

Odpowiedź:
1 i 2) Obowiązek corocznego przystrzeliwania broni jest indywidualnym obowiązkiem myśliwego i nie potrzebuje on do tego instruktora. Jeżeli koło organizuje członkom koła możliwość przystrzelania broni na strzelnicy w określony dzień i godzinie, to organizatorem takiego przystrzelania może być dowolny członek koła, który powinien dopilnować porządku i kolejki, jeżeli w tym samym momencie zjedzie się więcej osób, i nie musi mieć do tego żadnych specjalnych uprawnień, w tym uprawnień instruktora strzelectwa.

3. Nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.