strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Lidka
Data: 16/05/2012
Publikacja: 18/05/2012
Pytanie: Koło Łowieckie miało kontrolę z ZUS. Zakwestionowano kilka umów o dzieło, skutkiem czego trzeba było zgodnie z decyzją opłacić odpowiednie składki. Koło te składki opłaciło,ale podjęło uchwałę, że część składki którą powinien opłacić ubezpieczony powinna być przez niego zwrócona do koła. Osoba ta odwołała się do ZO, który z kolei uchylił wspomnianą uchwałę argumentując, że to zarząd koła ponosi odpowiedzialność za wadliwie zawarte umowy. Dość trudno mi się zgodzić z takim uzasadnieniem. Proszę o opinię na ten temat.

Odpowiedź:
Rozumiem, że ZUS zakwestionował umowy o dzieło, wskazując, że były to umowy zlecenia, od których koło powinno potrącić odpowiedni procent na ZUS.

Stroną odpowiedzialną za wpłacenie składek ZUS jest płatnik, w tym przypadku koło. Gdyby od początku umowa była umową zlecenie, to zleceniobiorca ze swojego wynagrodzenia też płaciłby pewien procent na ZUS potrącany przez płatnika i pewnie tego koło domagało się od zleceniobiorcy. Powstaje jednak pytanie, kto podjął decyzję o umowie o dzieło - prawdopodobnie koło, więc teraz trudno mówić, ze to zleceniobiorca zdecydował, ze będzie to umowa o dzieło, a nie umowa zlecenie. Korzyść z tego, że była to umowa o dzieło odnosiło koło, bo było to dla koła taniej i to ono moim zdaniem odpowiada, że zastosowało niewłaściwą umowę.

Jeżeli ZO nie zgodziło się, żeby zleceniobiorca ponosił koszty ZUS z tych umów, to wewnątrz PZŁ już nic się nie zmieni. Pozostaje roszczenie do sądu powszechnego, ale wątpliwe, żeby sąd przyznał rację kołu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.