strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Bartosz
Data: 16/05/2012
Publikacja: 19/05/2012
Pytanie: Czy jest różnica w sformułowaniu następujących zwrotów:

1. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na staż kandydacki w kole"
2. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi odbycia stażu kandydackiego w kole"

Chciałbym wyjaśnić, że mój kolega złożył podanie do koła o odbycie stażu kandydackiego, który jak wiadomo jest potrzebny w celu przystąpienia do egzaminu w PZŁ. Składając podanie użył sformułowania nr 1. Zarząd koła zakwestionował to podanie wyjaśniając, że to sformułowanie, którego użył w podaniu jest równoznaczne z obowiązkiem przyjęcia stażysty przez Zarząd do koła po odbytym stażu kandydackim. Nadmieniam, ze mój kolega chce zostać myśliwym niezrzeszonym. W tym celu Zarząd koła poprosił zainteresowanego odbyciem stażu o użycie sformułowania nr 2. Czy w tym dziwnym przypadku Zarząd miał rację i czy jest jakaś różnica w tych sformułowaniach?

Odpowiedź:
Była kiedyś w statucie promesa przyjęcia do koła po pozytywnym ukończeniu stażu, ale tamten statut już dawno nie obowiązuje.

Obie wersje podania są jasne i zgodne ze statutem. Nie ma żadnego obowiązku przyjęcia do koła stażysty po egzaminach i przyjęciu do PZŁ. Jak były stażysta zostanie członkiem PZŁ i będzie zainteresowany przyjęciem do koła, musi spełnić warunki opisane w § 36, czyli członkiem koła może być osoba, która:
1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe.

Po złożeniu deklaracji, która jest załącznikiem do statutu (§ 37 statutu), zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub o nie przyjęciu kandydata. Całkowicie poza sprawą przyjęcia na członka w opisanej procedurze jest to, jak wyglądało podanie o przyjęcie na staż. Przyjęcie na staż i przyjęcie do koła na członka to dwie różne uchwały zarządu koła, których nic nie łączy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.