strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Hulewicz
Data: 21/05/2012
Publikacja: 22/05/2012
Pytanie: Osoba dzierżawiąca grunt zgłosiła nam szkodę w uprawie kukurydzy. Powierzchnia uprawy 1.74 ha, przy czym składa się z 6 działek z prawem budowlanym. Czy w takiej sytuacji szacować czy odmówić? I jakie akty prawne o tym stanie rzeczy mówią?

Odpowiedź:
Odmowa szacowania mogłaby mieć miejsce tylko wtedy, kiedy teren uprawy nie leży w obszarze obwodu łowieckiego, np. dlatego, że leży w granicach administracyjnych miasta, albo jest wyłączony jako rezerwaty przyrody oraz wtedy kiedy zniszczona uprawa nie jest uprawa rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy 'Prawo łowieckie' (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.)

Sąd Najwyższy w dniu 27 listopada 2007 r. podjął uchwałę, że uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym. W uzasadnieniu zauważył, że grunt pod uprawą powinien być gruntem rolnym, a więc gruntem, który jest lub może być wykorzystywany do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.

W związku z powyższym uprawy na działkach wyłączonych z produkcji rolnej, np. przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z prawem budowlanym, nie są uprawami rolnymi i za szkody spowodowane na nich przez zwierzyne łowną nie odpowiada koło łowieckie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.