strona główna forum dyskusyjne


Pytał: lowczyk
Data: 21/05/2012
Publikacja: 25/05/2012
Pytanie: Czy prowadzący polowanie zbiorowe może ukarać myśliwego biorącego udział w tym polowaniu karą pieniężną? Jakie muszą być wymagania?Uchwała WZ? Uchwała ZK?

Odpowiedź:
Nie może, bo zabrania tego ustawa określająca tytuły, którymi może finansować się Związek i koło. Kar tam nie ma.

Mówi o tym Art. 35. ust.1 Ustawy Prawo łowieckie , cyt.: Działalność Polskiego Związku Łowieckiego jest finansowana z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.