strona główna forum dyskusyjne


Pytał: sasik
Data: 21/05/2012
Publikacja: 26/05/2012
Pytanie: Co grozi myśliwemu za łamanie Zasad Etyki i Tradycji? Np. jak postąpić w przypadku notorycznego łamania pkt. 4 i 10 wspomnianych Zasad?

Odpowiedź:
Jeżeli mówi Kolega o pkt. 4 i 10, cytuję:

4. Myśliwy nie szuka w uprawianiu łowiectwa korzyści materialnych, myślistwo bowiem nie może być środkiem do ich osiągania. Najcenniejszą korzyścią myśliwego jest obcowanie z przyroda oraz doznawanie przeżyć łowieckich i radości w gronie braci myśliwskiej.

10. W kontaktach z ludnością zamieszkałą na dzierżawionym terenie myśliwy swoim postępowaniem przyczynia się do utrwalenia dobrej opinii o Polskim Związku Łowieckim, popularyzuje wiedzę o nowoczesnym łowiectwie, stara się pozyskać dla niego sprzymierzeńców, zwłaszcza wśród młodzieży.


To nic nie ujmując etyce i tradycji, są to zapisy puste, trudne do interpretacji i całkowicie nie nadające się do praktycznego egzekwowania.

Zgodnie ze statutem łamanie zasad etyki jest przewinieniem łowieckim, ale moim zdaniem przepis ten służy li tylko do tego, żeby osobom, które nie dokonały żadnego konkretnego przewinienia łowieckiego, ale podpadły jakiejś grupie innych myśliwych zrobić postępowanie dyscyplinarne. Na takie przeznaczenie tego przepisu wskazują postępowania dyscyplinarne podnoszące naruszenie zasad etyki przez myśliwych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.