strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sefan
Data: 21/05/2012
Publikacja: 27/05/2012
Pytanie: Czy sprawozdanie KR odczytane na WZ i podpisane tylko przez jednego członka jest ważne? Nadmieniam, że drugi członek odmówił podpisania w/w sprawozdania a przewodniczący KR wcześniej złożył rezygnację z funkcji. Jak i gdzie się odwołać od nieprawdziwych zarzutów z w/w sprawozdania?

Odpowiedź:
Sprawozdanie reprezentuje stanowisko komisji. Pomimo rezygnacji przewodniczącego KR jest dalej 3-osobowa i jej sprawozdanie musi zostać przyjęte przez dwóch członków. Sprawozdanie przyjęte przez jednego członka KR nie jest żadnym stanowiskiem organu koła, tylko opinią jednego szeregowego członka koła, bo nie ma nic wspólnego z KR.

Jeżeli WZ nada temu sprawozdaniu walor sprawozdania KR i będzie go np. przyjmować, to uchwałę WZ w tej sprawie można skarżyć odwołaniem do ZO PZŁ. Przewodniczący WZ nie powinien w ogóle zajmować się takim sprawozdaniem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.