strona główna forum dyskusyjne
Pytał: RAM
Data: 23/05/2012
Publikacja: 30/05/2012
Pytanie: Jakie warunki, zasady powinny zostać spełnione, aby uznać, że budżet koła jest lub nie jest wykonany? Co do zasady jest to uchwała WZK obejmująca przychody i wydatki, wg określonych podziałek i uchwalonych kwot ich wysokości, i na ile dopuszczalne jest ich przekroczenie, bądź co zrobić jeżeli nie zostały te kwoty zrealizowane? `

Odpowiedź:
Decyzja leży w pełni w rękach WZ, to ono subiektywnie w praktyce oceni, czy budżet był, czy nie był wykonany. Ma też WZ narzędzia, żeby rozliczyć zarząd z wykonania budżetu, przez nie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, nie udzielenie absolutorium członkom zarządu, a w końcu odwołanie ich z zajmowanych funkcji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.