strona główna forum dyskusyjne
Pytał: teddy
Data: 28/05/2012
Publikacja: 02/06/2012
Pytanie: Odbyłem roczny staż myśliwski w kole i otrzymałem skierowanie od zarządu koła na kurs dla nowo wstępujących, który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Uzyskałem pozwolenie na broń i w chwili obecnej złożyłem podanie do koła w którym odbyłem staż o przyjęcie mnie na członka macierzystego. Czy w sytuacji odmownej (bo takowe się u nas zdarzają a nie powinny) przyjęcia na członka koła, które składałem do zarządu mam możliwość odwołania się, a jeżeli to gdzie i do kogo, bo już jestem członkiem PZŁ.

Odpowiedź:
Odwołanie do Walnego Zgromadzenia tego koła.

Jeżeli w procesie przyjmowania i odmowy wystąpiłoby naruszenie prawa (np. statutu PZŁ), to można wnosić do ZO PZŁ o uchylenie niekorzystnych uchwał zarządu i WZ koła w trybie nadzoru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.