strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Radek
Data: 01/06/2012
Publikacja: 06/06/2012
Pytanie: U mnie w kole szykuje się wniosek o podjęcie uchwały wykluczenia jednego z kolegów
przygotowywany w oparciu o § 56 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ. 1/3 członków koła.
"Na podstawie § 56 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego składamy niniejszym wniosek o rozszerzenie Porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia Kol. Xxxxxxxxxx Yyyyyyy z naszego Koła w oparciu o § 44, punkt 1 i 2 Statutu PZŁ." Jak to się ma do możliwości zabrania głosu przez zainteresowanego? W mojej ocenie pozostaje mu tylko obecność na WZ.

Odpowiedź:
Moim zdaniem nie, bo wstawienie do porządku obrad punktu o wykluczeniu danego członka, to też uchwała w jego sprawie, a wiec na podstawie § 40 ust.4 statutu ma prawo się wypowiedzieć.

Zarząd niekoniecznie wstawi punkt o wykluczeniu do porządku obrad, bo jeżeli wniosek 1/3 członków koła nie będzie miał uzasadnienie (§ 58 statutu), to nie skutkuje obowiązkiem wstawienia sprawy do porządku obrad WZ. Czyli wniosek o wykluczenie w oparciu § 44, ust.1 pkt 2 Statutu PZŁ wymaga uzasadnienia rażącego narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobrych obyczajów bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej przygotowany przez wnioskodawców.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.