strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 01/06/2012
Publikacja: 07/06/2012
Pytanie: Czy na WZ podczas rozpatrywania odwołania członka koła od nałożonej kary zawieszenia w prawach do polowania można złożyć wniosek o zmianę kary za zawieszenie w prawach do polowania np. na karę upomnienia?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 172 ust. 7 statutu PZŁ, w zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:
1) odwołania nie uwzględnia;
2) uchyla zaskarżoną uchwałę;
3) uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania;
4) zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty.

W związku z powyższym odpowiedź jest twierdząca - WZ może zmienić karę określona przez zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.