strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Czesnakowski
Data: 01/06/2012
Publikacja: 08/06/2012
Pytanie: Czy członek Zarządu obecny na polowaniu w którym prowadzący narusza zasady bezpieczeństwa powinien reagować czy też może zachować bierną postawę?

Odpowiedź:
Członek zarządu ma na polowaniu zbiorowym tylko takie same prawa jak każdy inny członek koła. Jeżeli polecenia wydawane przez prowadzącego polowanie zbiorowe lub sposób prowadzenia przez niego polowania są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub mogą zagrażać bezpieczeństwu otoczenia, myśliwy może wycofać się z polowania, zawiadamiając o tym prowadzącego polowanie. Zachowanie prowadzącego może zostać ocenione przez zarząd koła, ale dopiero po polowaniu. Proszę zapoznać się z § 157 statutu PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.