strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marian Tomków
Data: 04/06/2012
Publikacja: 09/06/2012
Pytanie: Mój syn, członek Koła został ukarany przez Zarząd Koła. Odwołał się do WZ. Na WZ nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono moją kandydaturę. Prowadzący zebranie po porozumieniu z prezesem nie zapytał mnie czy wyrażam zgodę tylko odrzucił moją kandydaturę ze względu na pokrewieństwo. Uważam, że tym samym ograniczono moje prawa jako członka PZŁ. Mój udział w KS nie miałby żadnego wpływu na wynik głosowania chociaż wpływ miałem bo głosować mi pozwolono. Nadmieniam, że WZ większością głosów uchyliło decyzję ZK o ukaranie mojego syn. Proszę o wyjaśnienie czy mogłem kandydować do KS?

Odpowiedź:
Oczywiście, że tak. Żaden przepis statutowy tego nie zabrania. Decyzja przewodniczącego nie miała podstawy prawnej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.