strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Radosław Rybak
Data: 06/06/2012
Publikacja: 11/06/2012
Pytanie: Nie zapłaciłem skutecznie składki do PZŁ za ten rok. Piszę skutecznie ponieważ poprosiłem kolegę (dając mu druczek) żeby zapłacił gdzieś w okienku. On zapłacił (lecz nie mamy potwierdzenia) a opłata nie doszła. Kilka dni temu dowiedziałem się że zarząd okręgowy skreślił mnie z listy członków z powodu nie zapłaconej składki. Rozmawiałem z prezesem okręgu, twierdził, że wysyłali listem poleconym informację - ja jej nigdy nie otrzymałem. Myślałem że składka jest zapłacona - chociaż mój błąd jest też taki, że nie wbiłem pieczątki do legitymacji PZŁ o zapłaconej składce na ten rok i tak z tym chodziłem do dziś. Prezes karze mi zapłacić wpisowe do PZŁ!!!! Jest to niemała suma (około 800 zł?) a zastanawiam się czy może wystarczyłoby tylko zapłacenie samej zaległej składki. Godnie reprezentuję nasz okręg chociażby na zawodach strzeleckich gdzie okręg kilkakrotnie dziękował za reprezentowanie i duże osiągnięcia. Również jako myśliwy uważam że zachowuję się wzorowo. Czy muszę płacić to wpisowe ?

Odpowiedź:
Jeżeli zarząd okręgowy, bo to on skreśla, nie będzie chciał polubownie przyjąć zaległej składki (a pewnie nie będzie chciał), to kluczowe znaczenie dla przyznania Koledze racji będzie to, jaki adres zamieszkania Kolegi jest zapisany w ZO PZŁ. Przypominam, że zgodnie ze statutem członek PZŁ zobowiązany jest powiadomić zarząd okręgowy o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania w ciągu 14 od dokonania zmiany. Jeżeli w ZO PZŁ jest właściwy adres, to powinien był Kolega otrzymać następującą korespondencję od ZO PZŁ:

1. Wezwanie do zapłacenia składki po rygorem skreślenia z PZŁ.

2. Uchwałę o skreśleniu z uzasadnieniem na piśmie, razem z pouczeniem o możliwości odwołania się.

3. Pismo do koła o skreśleniu z PZŁ (jeżeli jest Kolega członkiem koła), co musiałoby skutkować skreśleniem z listy członków koła.

Jeżeli powyższego Kolega i koło nie otrzymaliście, a w ZO PZŁ jest aktualny adres Kolegi, to ZO PZŁ nie wykonał obowiązków statutowych związanych ze skreśleniem. Wystarczy zażądać w ZO pokazania potwierdzeń wysłania pism z pkt.1 i 2, a jak ich nie ma, to skreślenie nie weszło w życie i jest Kolega członkiem PZŁ z zaległością 300 zł. za składkę. Niewykluczone, że korespondencję wysłano listem zwykłym, a wówczas ZO nie ma potwierdzenia wysłania i jest Kolega górą. Idąc na rozmowę w ZO PZŁ zapłaciłbym zaległą składkę i miałbym ze sobą potwierdzenie, że składkę zapłaciłem. Formalnie ma Kolega 14 dni na złożenie odwołania od uchwały o skreśleniu do Okręgowej Rady Łowieckiej, ale jak nie otrzymał Kolega pisma o skreśleniu, to oczywiście nie mógł się odwołać, a uchwała nie weszła w życie.

Jeżeli adres Kolegi w ZO PZŁ jest nieprawidłowy, to pisma wysłane na ten adres i nie odebrane traktuje się jak odebrane i wówczas tylko dobra wola łowczego okręgowego mogłaby go skłonić, do cofnięcia uchwały o skreśleniu, ale na to bardzo bym nie liczył, bo lepiej wziąć 800 zł. za powtórne przyjęcie do PZŁ, niż 300 zł. zaległej składki. Trzeba też pamiętać, że powtórne przyjęcie do PZŁ to nie tylko wpłata wpisowego, ale również złożenie deklaracji i jej przyjęcie na posiedzeniu ZO PZŁ.

Ale jeżeli adres Kolegi w ZO PZŁ jest nieprawidłowy, a potwierdzeń wysłania na ten nieprawidłowy adres ZO nie ma, to nie godziłbym się na powtórne przyjęcie, tylko poinformował ZO, że nie mogą traktować uchwały o skreśleniu jako prawomocnej, a jeżeli chcą ją tak traktować, to spotkacie się w sądzie powszechnym, bo tam, jeżeli ZO nie pokaże potwierdzeń wysłania w/w korespondencji do Kolegi, przegra na pierwszej rozprawie i zapłaci jeszcze koszty postępowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.