strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek Kowalski
Data: 06/07/2012
Publikacja: 11/07/2012
Pytanie: Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego. Do mnie należy dokonanie kontroli finansowej z działalności Zarządu Koła za ubiegły rok gospodarczy. Od listopada 2011 roku dotychczasowy Skarbnik Koła z powodu śmiertelnej choroby zaprzestał wykonywania swoich obowiązków. Do prowadzenia spraw finansowych Koła, Prezes Koła powołał ustnie (brak jakiejkolwiek pisemnej uchwały Zarządu o powołaniu innego członka Koła do pełnienia tej funkcji) innego członka Komisji Rewizyjnej. Na moje wielokrotne uwagi, że jest to konflikt interesów, że kolega z Komisji Rewizyjnej powinien złożyć pisemną rezygnację z pracy w Komisji, a Zarząd odpowiednią uchwałą powinien powołać go wtedy na funkcję Skarbnika, otrzymywałem tą sama odpowiedź od Prezesa, że tak jest dobrze. W chwili obecnej podczas prowadzonej przez Komisję (2 członków) kontroli po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziliśmy, że Zarząd Koła nie posiada żadnych pisemnych uchwał w tej sprawie. Czy Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy członek Komisji Rewizyjnej, który nie złożył żadnej pisemnej rezygnacji z jej członkostwa może prowadzić sprawy finansowe Koła? Czy Zarząd Koła może powierzyć członkowi Komisji Rewizyjnej prowadzenie spraw finansowych Koła?

Odpowiedź:
Co nie jest zabronione, jest dozwolone.

Opisana sytuacja nie narusza żadnych postanowień statutu, choć ewidentnie jest dwuznaczna. Jeżeli zarząd nie podejmował uchwały o zastąpieniu skarbnika przez inna osobę w celu wykonywania obowiązków skarbnika, to formalnie nie wykonuje on tych obowiązków i jego prace można byłoby traktować jako pracę woluntariusza, który pomaga zarządowi. Członkostwo w KR nie ma tu żadnego znaczenia, jak pracuje dla zarządu nieformalnie. Gdyby zarząd podjął uchwałę, że członek KR zastępuje skarbnika, to dalej statut nie byłby naruszony, bo konflikt byłby wtedy, gdyby stał się on członkiem zarządu. Powołany przez zarząd do wykonywania obowiązków skarbnika nie jest członkiem tego zarządu, a więc formalnie konfliktu nie ma.

Dodatkowo rozumiem, że ten członek KR nie bierze udziału w kontroli dokumentów finansowych, bo tę czynność KR powierzyła Koledze. Nie ma więc sytuacji, że sam kontroluje siebie.

Nie robiłbym z tej sytuacji problemu, szczególnie, że sytuacja powstała na skutek śmiertelnej choroby skarbnika. Będzie WZ, wybierzecie nowego skarbnika, a gdyby został nim członek KR, to zrezygnuje z tej funkcji i wybierzecie dodatkowo jedna osobę do KR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.