strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mateusz
Data: 20/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy członek koła może w obwodzie łowieckim założyć sobie nęcisko na dziki bez poinformowania zarządu koła?

Odpowiedź:
Nie może.
O nęciskach pisze § 9. pkt.2 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania stanowiąc, że myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk w obwodzie łowieckim. Dzierżawcą obwodu jest koło łowieckie, a w jego imieniu występuje zarząd, dlatego lokalizacja nęciska musi być uzgodniona z zarządem koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.