strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sławek
Data: 06/07/2012
Publikacja: 14/07/2012
Pytanie: Zostałem przyjęty na staż do Koła Łowieckiego. Po odbyciu stażu i zdaniu egzaminów złożyłem podanie o przyjęcie mnie do Koła Łowieckiego. Decyzją zarządu koła nie zostałem przyjęły w poczet członków koła. W związku z powyższym odwołałem się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie koła z powodu błędów formalnych cofnęło sprawę do ponownego rozpatrzenia do Zarządu Koła. Zarząd Koła tak jak poprzednio rozpatrzył moje podanie negatywnie. W związku z powyższym po raz kolejny korzystając z przysługującego mi prawa odwołałem się od decyzji zarządu do Walnego Zgromadzenia. Tam już po zachowaniu wymogów proceduralnych przystąpiono do głosowania na temat przyjęcia, mojej osoby w poczet członków koła. Dodam, że sprawa dotyczy dwóch kandydatów. Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki, które wskazywały na to, że zarówno ja jak i kolego nie otrzymaliśmy wystarczającej liczby głosów. Krótko mówiąc odpowiednio dostaliśmy 4 i 7 głosów, na 23 uprawnionych do głosowania. Cóż pomyśleliśmy, że nas nie chcą i sprawa jest zakończona. Jednak po zebraniu rozdzwoniły się do nas telefony gdzie koledzy myśliwi sygnalizowali nam, że prawdopodobnie doszło do sfałszowania wyników głosowania a nawet pojawiły się głosy, że co niektórzy widzieli jak dochodziło do fałszowania. W związku z powyższym za namową kolegów myśliwych zebraliśmy oświadczenia od nich na piśmie, że głosowali na nas i że uważają, że coś w tym głosowaniu odbyło się nie tak jak powinno. I tu pojawia się nasze pytanie, co my, jako poszkodowani w tej sprawie możemy zrobić? Zaznaczam, że większość myśliwych biorących udział w głosowaniu złożyła takie oświadczenie na piśmie, że głosowali za naszym przyjęciem do koła. Dodam, że sama forma głosowania była dziwna: zostały nakreślone nazwiska na kartkach i kto był za przyjęciem to nie skreślał kandydata, a kto był przeciw to po prostu skreślał. Kartki do głosowania były pisane na kolanie, nie zostały opieczętowane ani zaewidencjonowane. A komisie skrutacyjna licząc głosy schował się za kotarą by inni nic nie widzieli. Ale byli tacy, którzy widzieli jak dochodzi do fałszowania i chcą zeznawać w tej sprawie.

Odpowiedź:
Należy zwrócić się do ZO PZŁ z wnioskiem w trybie nadzoru (§ 173 ust.2 statutu) o uchylenie uchwały o odrzuceniu waszych odwołań, ze względu na podejrzenie sfałszowania wyników wyborów i dołączyć do tego oświadczenia członków.

A tak na marginesie przekonać członków tego koła, że wyniki głosowania można zliczać bez powoływania komisji skrutacyjnej i liczenia głosów za kotarą, tylko przez wyjmowanie z "kapelusza" kartek głosujących przez przewodniczącego zebrania, który pokazuje je obecnym, a sekretarz zlicza głosy za i przeciw, co przy 23 obecnych trwać będzie dziesięć razy krócej niż powoływanie komisji skrutacyjnej i zliczanie głosów za kotarą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.