strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Czesław
Data: 01/08/2012
Publikacja: 02/08/2012
Pytanie: Od dłuższego czasu w moim Kole są podejmowane uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządu, KR, udzielenia absolutorium dla zarządu i uchwała zatwierdzająca plan pracy Koła. Członkowie dostają taki komunikat podpisany przez prezesa Koła. Plan pracy jest czytany na WZ ale nie jest dołączany do uchwał WZ i dostarczany członkom Koła. Nieobecność na WZ sprawia, że nie wiemy tak naprawdę co zostało uchwalone. Dowiadujemy się w trakcie roku, że są jakieś polowania komercyjne organizowane przez zarząd, rozdawane są odstrzały obcym myśliwym na zwierzynę trofeową itp. Ponadto zarząd w swoim postępowaniu powołuje się na jakieś długoterminowe uchwały sprzed pięciu lat, które nowym członkom nie są nawet znane.

Odpowiedź:
Plan działalności jest obowiązkową uchwałą WZ, wymaganą przez § 53 pkt 6 statutu PZŁ. Jak członkowie dostają wszystkie uchwały, to obowiązkiem zarządu jest przekazać im również uchwałę o planie działalności.

Poza tym, prawem każdego członka jest możliwość zapoznania się z protokołem z obrad WZ (§ 60 ust.3 statutu PZŁ). Nieobecni na WZ i wszyscy inni zainteresowani członkowie koła, mogą żądać wglądu do tego protokołu, a uchwały WZ są załącznikami do tego protokołu.

Jeżeli działania zarządu, np. rozdawane są odstrzały na zwierzynę trofeową obcym myśliwym i członkowie koła tego nie akceptują, to mogą podjąć na WZ uchwałę, zakazującą takich praktyk. To od WZ zależą zasady wydawania odstrzałów (§ 53pkt 10 statutu PZŁ). Należy tylko dopilnować, żeby w porządku obrad WZ znalazł się punkt dotyczący zasad wydawania odstrzałów. Skutecznie może tego żądać przed WZ 1/3 członków w swoim wniosku do zarządu lub Komisja Rewizyjna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.