strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Binio
Data: 01/09/2012
Publikacja: 04/09/2012
Pytanie: Mam pytanie dotyczące kary pieniężnej uchwalonej przez WZ za nieobecność na czynie. Czy takie działanie zarządu zgodne jest z statutem PZŁ? Zarząd koła nie ustalił harmonogramu prac, ani budżetu wymaganego na zagospodarowanie łowisk za dany rok gospodarczy, natomiast podczas WZ uchwalono, że każdy myśliwy ma do odpracowania 40 rbh na rzecz koła, a za nieobecność na czynie myśliwy zobowiązany jest do zapłaty 20 zł za rbh. Czy takie działanie jest dozwolone?

Odpowiedź:
Uchwała WZ w opisanej sytuacji jest uprawniona. Kwota 20 zł. za rbg jest inną opłatą, które może uchwalać zgodnie ze statutem WZ.

Realizację tej uchwały przez zarząd może kontrolować KR, a oceniać WZ w głosowaniu absolutorium dla członków zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.