strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marian Tomków
Data: 05/09/2012
Publikacja: 06/09/2012
Pytanie: Na WZ powołano Komisję Uchwał i Wniosków, która opracowała kilka uchwał. Prowadzący nie poddał pod głosowanie tych zgłoszonych wniosków przez komisje a jedynie te opracowane wcześniej przez Zarząd Koła. Jaki ma sens WZ skoro członkowie służą tylko do przyklepywania tego co wypoci Zarząd? Czy na WZ powołuje się KUiW jeśli tak, to czy wnioski tej Komisji są głosowane?

Odpowiedź:
Po to WZ powołuje KUiW, żeby ułatwić przewodniczącemu WZ prowadzenie obrad i przygotować mu uchwały do głosowania.

W tej konkretnej sytuacji nie wiem, co było w opracowaniu KUiW, bo nie można wykluczyć, że zgłaszane podczas WZ propozycje uchwał nie odpowiadały porządkowi obrad, a wtedy nie miały prawa być głosowane. Decyzje w tej sprawie podejmuje przewodniczący WZ i nie można wykluczyć, że uchwały, które przygotowała KUiW nie były zgodne z porządkiem obrad i wówczas słusznie ich nie głosowano.

Co do wniosków, to mogą wykraczać poza porządek obrad, bo ich się i tak nie głosuje, tylko przekazuje zarządowi do ewentualnego wykorzystania i tak samo robi się z uchwałami, które wykraczają poza porządek obrad.

Oceny decyzji przewodniczącego WZ można byłoby dokonać po zapoznaniu się porządkiem obrad i materiałem przygotowanym przez KUiW.

Poza tym, problemów by nie było, gdyby KUiW miała regulamin uchwalony przez WZ i wówczas wszystko o jej pracy byłoby jasne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.