strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mariusz76
Data: 10/09/2012
Publikacja: 11/09/2012
Pytanie: Zgodnie z Prawem Łowieckim legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża? Jeśli tak, to kiedy myśliwy zostaje ich właścicielem? Czy Zarząd Koła może pozbawić myśliwego własności trofeum jeśli takiej kary nie ma w statucie? Ponadto jak się ma do tego wystapienie ZO PZŁ o przygotowanie przez Koło do kontroli parostków i poroży zabranych myśliwemu za dwa pkt czerwone, jeśli WZ ustaliło że takie trofeum pozostaje jednak u myśliwego i podlega on jedynie ogólnej karze za nieprawidłowy odstrzał.

Odpowiedź:
Trofeum może przejść na własność myśliwego na podstawie uchwały WZ, którą na podstawie § 53 pkt 10 statutu należy obligatoryjnie w kole podjąć. Jest jednak pewien szkopuł związany z opodatkowaniem takiej "darowizny". Trofeum ma wartość, nieraz znaczną, a więc przy przeniesieniu własności na myśliwym ciążyłby obowiązek podatkowy, a na kole wpisanie wartości trofeum do PIT-8C. W tym kontekście uchwały znacznej liczby kół są mało precyzyjne, żeby wyraźnie nie powiedzieć, że trofeum staje się własnością myśliwego. W ten sposób, na wypadek kontroli US trofea są cały czas własnością koła, a myśliwi je tylko przechowują. Jak te sprawy reguluje uchwała WZ w kole Kolegi, oczywiście nie wiem.

W powyższym kontekście trudno mówić o "zabraniu" poroża przez zarząd, bo myśliwy nie stał się jego właścicielem, o ile uchwała WZ mu tego nie gwarantuje. AZ jak stał się na podstawie uchwały WZ właścicielem poroża, to też mu go nie można zabrać, bo zabór czyjejś własności jest przestępstwem na gruncie karnym lub bezpodstawnym wzbogaceniem na gruncie cywilnym.

ZO PZŁ nie ma żadnej prawnej podstawy do żądania parostków do sprawdzania. Sprawdzania komisje ocen trofeów dokonują na obowiązkowej ocenie i ZO nic do tego, co się z porożem dzieje w kole. Nieprawidłowym jest też zabieranie przez komisje trofeów z czerwonymi punktami podczas ocen, bo nie mają do tego żadnych podstaw prawnych. Myśliwy nie ma też pełnomocnictw zarządu do wydania takiego trofeum komisji, czy ZO, bo on tylko jest posłańcem prezentującym komisji poroże, którego właścicielem jest koło.

Ustalenie WZ jak opisane w pytaniu jest uprawnione i koło nie powinno godzić się na jakiekolwiek działanie ZO w sprawie trofeów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.