strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz D.
Data: 19/09/2012
Publikacja: 22/09/2012
Pytanie: Jakie instytucje należy powiadomić o zamiarze odbycia polowania zbiorowego oraz komu należy wysłać kwartalne zestawienie z wykonania planów łowieckich?


Odpowiedź:
Zawiadamia się właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych.

Nie ma obowiązku wysyłania kwartalnych zestawień z wykonania planów łowieckich, choć nadleśnictwa mogą o to prosić, a koła zwykle przychylają się do prośby i takie informacje przesyłają.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.