strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zdzisław
Data: 02/10/2012
Publikacja: 03/10/2012
Pytanie: W 2010 r. WZ członków Koła dokonało wyboru członków Zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji. Z uwagi na brak współpracy pomiędzy członkami Zarządu a łowczym Koła, (praktycznie istnieją w Kole 2 Zarządy - jeden to łowczy, który robi co chce przy poparciu Komisji Rewizyjnej w Kole, drugi pozostali członkowie Zarządu) w miesiącu wrześniu br. Zarząd podjął uchwałę (przy sprzeciwie łowczego Koła) o zaprzestaniu pełnienia dotychczasowych funkcji i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Koła w celu wyboru nowego Zarządu koła. W związku z zaistniałą sytuacją nasuwają się pytania:
1. Czy uchwała Zarządu Koła dotyczy wszystkich członków Zarządu o podaniu się do dymisji pomimo sprzeciwu łowczego koła?
2. Czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła powinno dokonać wyboru całego nowego Zarządu, czy też biorąc pod uwagę sprzeciw łowczego do uchwały Zarządu powinno dokonać wyboru nowych członków Zarządu poza łowczym Koła?

Odpowiedź:
Podanie się do dymisji jest oświadczeniem woli każdego członka zarządu indywidualnie i nie może uchwałą zarządu obligować do rezygnacji członka zarządu, który nie chce rezygnować. Jeżeli podjęto uchwałę o podaniu się do dymisji, to uchwała nie wywołuje żadnych skutków prawnych, bo dopiero indywidualna rezygnacja członka zarządu wobec WZ staje się skuteczna.

NWZ powinno wybierać tylko na funkcje, które zostały zwolnione, a więc nie na funkcje łowczego, który rezygnować nie zamierza.

Jeżeli większość zarządu nie akceptowała działania łowczego, to powinna była złożyć wniosek o jego odwołanie przez NWZ, a w przypadku nie odwołania łowczego z funkcji na NWZ, złożyć rezygnację podczas obrad i wtedy NWZ wybierałoby nowych członków zarządu w miejsce tych, co zrezygnowali, bez konieczności zamieszczania takiego punktu w porządku obrad.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.