strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tadek818
Data: 06/10/2012
Publikacja: 09/10/2012
Pytanie: Czy myśliwy, który z różnych przyczyn nie opłacił składki członkowskiej do PZŁ w wyznaczonym terminie ma prawo nadal wykonywać polowanie?

Odpowiedź:
Tak, ma pełne prawo do wykonywania polowania tak długo, jak nie zostanie skreślony z listy członków PZŁ Skreślenie musi byc poprzedzone wezwaniem do zapłaty i dopiero wtedy ZO może skreślić, ale dalej istnieje możliwość odwołania się do ORŁ i dopóki ORŁ nie zdecyduje jak potraktować odwołanie, dopóty prawa członka są utrzymane.

Jeżeli procedury, o których wyżej się rozpoczną, to wpłacić składkę na konto PZŁ i czekać na pozytywna odpowiedź organów PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.