strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Rafał Nowak
Data: 18/10/2012
Publikacja: 19/10/2012
Pytanie: Od ponad 17 lat polowałem na kaczki, mamy tylko kanały i do tego celu używałem jamniki szorstkowłose celem poszukania ewentualnie zbarczonej lub zaginionej kaczki. Relacje moje z łowczym koła uległy pogorszeniu i przez cały czas jestem dyskryminowany przez niego. Nie otrzymałem odstrzału na kaczki w związku z tym mam pytanie dot. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych; O jakiego psa chodzi? Czy może to być np. Jamnik szorstkowłosy miniatura albo standard. O jakim ułożeniu mowa? Potwierdzona odpowiednim konkursem lub certyfikatem? Że jeden pies przypada na trzech myśliwych? tj. w dniu polowania poluje trzech myśliwych i jeden pies, czy może być tak, że np. jest trzech myśliwych, dwóch poluje a trzeci jest w domu z psem a później szukają zbarczonych kaczek. Czy łowczy koła może wymusić zdawanie egzaminu i sprawdzenia psa na polowaniu na ptactwo np. kaczki, przez kol., który zajmuje się kynologią w kole ale nie należy do ZKwP i nie posiada hodowli psów rasowych. Po takim sprawdzeniu psa dostaje się odstrzał na kaczki, takim metodom poddawane są tylko osoby dyskryminowane przez ZK., za przegrany proces Sądowy.

Odpowiedź:
Każdy pies, którego myśliwy uzna za ułożonego do polowania na ptactwo spełnia wymagania rozporządzenia. Nie potrzeba żadnych certyfikatów, ani konkursów.

Pies musi być dostępny, np. siedzieć w samochodzie, albo w budzie na podwórku w obwodzie, czekając na wezwanie. Taki 1 pies może obsługiwać 3 myśliwych polujących, którzy w razie potrzeby przyprowadzają go nad np. zbiornik wodny.

Jakiekolwiek sprawdzanie psa przez łowczego, niezależnie od zajmowanych przez niego stanowisk w kynologii, jest niedopuszczalne.

Sugeruję skargę do ZO PZŁ na podstawie § 173 ust.2 statutu PZŁ na decyzję o nie wydaniu odstrzału na kaczki.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.