strona główna forum dyskusyjne


Pytał: tropiciel
Data: 19/10/2012
Publikacja: 20/10/2012
Pytanie: W 2011 r. na posiedzeniu zarządu koła był przyjmowany kandydat do odbycia stażu. Ponieważ kandydat deklarował wstąpienie do koła po odbyciu stażu, Prezes tegoż koła nakazał kandydatowi wybudowanie ambony oraz paśnika dla sarn. Następnie podczas polowania zbiorowego stażysta wraz ze swoim opiekunem oraz ojcem stażysty członkiem tegoż koła zapytali prezesa skąd mają wziąć materiały do budowy w/w urządzeń. Prezes odparł, że jego to nie obchodzi i jak młody chce mieć staż zaliczony i wstąpić do koła to ma urządzenia wykonać. Stażysta wykonał w/w urządzenia i dostarczył do magazynu koła a gdy zapytał gdzie ma je ustawić w terenie uzyskał odpowiedź, że zarząd nie może od niego żądać takowych urządzeń i do dnia dzisiejszego urządzenia leżą przy magazynie koła. Stażyście staż zaliczono, zdał egzaminy i złożył deklarację o przyjęcie do koła. Po czterech miesiącach przyszła odmowa przyjęcia do koła. W związku z powyższym proszę o poradę jak sprawę załatwić do końca niekoniecznie polubownie.

Odpowiedź:
Od odmowy można się odwołać do WZ, a również wnosić o uchylenie odmowy przez ZO, jeżeli miał Kolega przyrzeczenie przyjęcia i na tę okoliczność wykonał samodzielnie żądane urządzenia. Prawdopodobnie nic to nie da, ale może członkowie znają Kolegę na tyle, że uchylą uchwałę zarządu. Jak z tego nic nie wyjdzie, to pozostanie procesowanie się z kołem o zwrot nakładów na urządzenia.

Znaczenie będą miały dokumenty, z których wynika, że dostał polecenie wybudowania tych urządzeń z materiałów za swoje pieniądze. Do tego dokumenty wskazujące, że nabył te materiały oraz że koło przyjęło te urządzenia na swój magazyn (w tym ostatnim wystarczy, że są świadkowie, że koło przyjęło urządzenia na magazyn). Mając takie dokumenty, realnym stanie się odzyskanie pieniędzy wydanych na materiały i zapłacenie za czas pracy na wykonanie urządzeń w postępowaniu sadowym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.