strona główna forum dyskusyjne


Pytał: szyszka
Data: 26/10/2012
Publikacja: 29/10/2012
Pytanie: W jakiej formie i kto powinien być zawiadomiony o polowaniu zbiorowym? Czy powinno być w takim powiadomieniu podane na co będzie polowanie i kto jest prowadzącym?

Odpowiedź:
ad.1)
Odpowiedź na pierwsze pytanie została opublikowana tu.

ad.2)
Ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem o szczegółowych zasadach i warunkach wykonywania polowania zawiadamia się nadleśniczych oraz wójtów kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, w zawiadomieniu powinna być informacja o miejscu i dacie wykonywania polowania. Inne informacje ważne dla członków koła nie muszą być podawane, choć prawdopodobnie większość kół przesyła po prostu plan polowań przygotowany dla członków, a tam są prowadzący oraz zwierzyna na jaką będzie się polować.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.