strona główna forum dyskusyjne


Pytał: forumowy Włodas
Data: 29/10/2012
Publikacja: 31/10/2012
Pytanie: Czy na polowaniu zbiorowym na dziki obligatoryjnie niedozwolone jest używanie lunet o stałej krotności powyżej 3, czy innych nastawnych, bez tej dozwolonej krotności, czy może prowadzący "przymrużyć oko" i zlekceważyć ten przepis?

Odpowiedź:
Używanie na polowaniu zbiorowym lunet o stałej krotności większej niż 3, czyli np. lunet ze stałą krotnością lub krotnością regulowaną np. 3,5x - 10x jest absolutnie niedozwolone i prowadzący nie ma prawa "przymrużyć oka" na taką lunetę na broni używanej przez któregoś z uczestników polowania.

Z drugiej strony prowadzący nie ma obowiązku sprawdzania lunet używanych na broni, bo za stosowanie się do przepisu Rozporządzenia MŚ o warunkach wykonywania polowania odpowiada bezpośrednio myśliwy, a nie prowadzący polowanie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.