strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz
Data: 02/11/2012
Publikacja: 05/11/2012
Pytanie: Jeżeli Zarząd Koła nie udzieli mi odpowiedzi na pismo w terminie 14 dni od daty doręczenia to w takim przypadku mogę wysłać pismo do Komisji Rewizyjnej o upomnienie ZK?

Odpowiedź:
KR nie ma uprawnień, żeby zajmować się taką sprawą. Nie ma terminu 14 dni na odpowiedź. Prawo łowieckie i statut PZŁ nie gwarantują nawet, że odpowiedź musi być udzielona.

Jedynym sposobem wymuszenia odpowiedzi, jest skarga do Zarządu Okręgowego PZŁ. Po takiej skardze koło pewnie odpowie Koledze, ale z dużym prawdopodobieństwem negatywnie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.