strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jan Sobczak
Data: 06/11/2012
Publikacja: 07/11/2012
Pytanie: Zarząd koła podjął uchwałę o odpłatności myśliwych niestowarzyszonych biorących udział w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Za udział w polowaniu zbiorowym - 100 zł. Za wystawienie odstrzału na polowanie indywidualne - 150 zł. Uważam, że ta uchwała posiada wadę prawną, gdyż powinno ją podjąć WZ koła.

Odpowiedź:
Interpretacje statutu w tej kwestii są podzielone. Jeżeli nie było uchwały WZ w tej sprawie, to uważam uchwałę zarządu za uzasadnioną, jeżeli było zapotrzebowanie członków na zapraszanie gości.

Trzeba pamiętać, że taka uchwała zarządu, nawet gdyby przyjąć, że ma wadę prawną, to obowiązuje i jedynym organem, który to może legalnie uchylić jest ZO PZŁ. Uchwałę w trybie nadzoru może zaskarżyć do ZO każdy członek koła i uchwała ZO albo uchyli uchwałę zarządu, ale nie zrobi nic i uchwała zarządu wtedy już bez żadnych wątpliwości jest legalna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.